Hướng dẫn tạo kịch bản trên ứng dụng Makihome

Tạo kịch bản là một tính năng vô cùng ưu việt của phần mềm Makihome. Tạo kịch bản cho phép bạn điều khiển nhiều thiết bị chỉ với 1 thao tác duy nhất.

Trước khi đi vào nội dung chính, nếu bạn chưa biết sử dụng phần mềm Makihome, xin vui lòng tham khảo bài viết này:

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Makihome

Hướng dẫn

Để bắt đầu tạo kịch bản, trước tiên bạn phải add các thiết bị vào các phòng. Nếu bạn chưa biết cách tạo phòng, xin vui lòng xem lại bài viết trước của chúng tôi:

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Makihome

Đầu tiên, chuyển sang tab Tự động rồi chọn Thêm kịch bản.

Đặt tên kịch bản rồi nhấn vào Thêm hành động. Tôi sẽ đặt tên kịch bản là đi ngủ.

Ở ví dụ này, tôi có công tắc phòng ngủ với 3 nút nhấn lần lượt điều khiển: đèn phòng, đèn ngủ và 1 nút dùng cho kịch bản. Khi kịch bản đi ngủ xảy ra, tôi muốn đèn phòng tắt và đèn ngủ được mở lên nên kịch bản được thiết lập như bên dưới:

Lưu ý: nút Kịch bản ngủ có thể cài đặt hoặc không.
+ Cài đặt nút Kịch bản ngủ nếu bạn muốn sử dụng công tắc kích hoạt kịch bản (sẽ hướng dẫn ở bài sau).
+ Nếu nút
Kịch bản ngủ không được cài đặt, bạn vẫn có thể kích hoạt kịch bản qua điện thoại.

Lưu cài đặt và kịch bản đã được tạo thành công. Giờ bạn có thể sử dụng kịch bản bằng app trên điện thoại.

Cài đặt các kịch bản thành công

Bài viết khác:

 

1 thought on “Hướng dẫn tạo kịch bản trên ứng dụng Makihome”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *