LOADING...

Hướng dẫn tạo kịch bản trên ứng dụng Makihome

Tạo kịch bản là một tính năng vô cùng ưu việt của phần mềm Makihome. Tạo kịch bản cho phép bạn điều khiển nhiều thiết bị chỉ với 1 thao tác duy nhất.

Trước khi đi vào nội dung chính, nếu bạn chưa biết sử dụng phần mềm Makihome, xin vui lòng tham khảo bài viết này:

Hướng dẫn cài đặt và đăng ký ứng dụng Makihome

CÁC BƯỚC ĐỂ TẠO MỚI KICH BẢN TRONG ỨNG DỤNG MAKIHOME

– Tại màn hình chính của ứng dụng chọn tab “Tự động”  / “Kịch bản” / chọn “ Thêm kịch bản” hoặc dấu “+”.

– “Tên kịch bản”: điền tên kịch bản tương ứng. “Biểu tượng”: chọn biểu tượng và màu sắc mong muốn

– “Hành động” có  lựa chọn là  “Thiết bị”.

+ “Điều khiển thiết bị”: Chọn dấu “+”Trong phần “Hành động” hoặc nhấn chọn “ Thêm hành động” để chọn hành động tương ứng. Tích chọn   trong phần thiết bị để lựa chọn các thiết bị muốn điều khiển tương ứng với hành động đã chọn.

+ Chọn hành động tương ứng cho thiết bị đã lựa chọn ON hoặc OFF

+ Sau khi chọn xong nhấn “Lưu” để tạo kịch bản mới.

CÁC BƯỚC ĐỂ SỬA KICH BẢN TRONG ỨNG DỤNG MAKIHOME

– Tại màn hình chính của ứng dụng chọn tab “Tự động”  / “Kịch bản” / nhấn giữ 2s vào biểu tượng kịch bản muốn sửa -> hiện lên chi tiết kịch bản

+ Tên kịch bản: sửa tên kịch bản muốn thay đổi

+ Biểu tượng: chọn biểu tượng và màu sắc kịch bản muốn thay đổi

+ Hành động: chọn thêm hành động hoặc chọn  trong mục “Hành động” để thêm thiết bị vào kịch bản và chọn  để loại bỏ thiết bị khỏi kịch bản

CÁC BƯỚC ĐỂ XÓA KỊCH BẢN TRONG ỨNG DỤNG MAKIHOME

– Tại màn hình chính của ứng dụng chọn tab “Tự động”  / “Kịch bản” / nhấn giữ 2s vào biểu tượng kịch bản -> hiện lên chi tiết kịch bản / chọn biểu tượng xóa  / nhấn Đồng ý để xác nhận xóa kịch bản

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn cụ thể cách để để bạn có thể cài đặt các kịch bản tùy biến phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn. Ngoài ra bạn có thể tạo 1 nút kịch bản nếu bạn muốn sử dụng công tắc kích hoạt kịch bản.

Bạn tham khảo cách cài đặt nút kịch bạn tại đây: Hướng dẫn cài đặt công tắc kịch bản trên ứng dụng Makihome

@Copyright by makihome / A member of Makipos Electronics Co., Ltd

@ Copyright by Nguyen Tuan An Do not Reup

Ps:Tuấn An_Makihome

Bài viết khác: