Makihome: Nhà thông minh Made in Việt Nam

Bộ điều khiển, cảm biến