Khóa cửa thông minh

Mở cửa bằng smartphone. Hỗ trợ mở cửa qua app và nhiều phương thức khác,… giữ cho ngôi nhà an toàn hơn.