Độ bền SSD, lựa chọn nào để tối ưu chi phí tổng sở hữu (TCO)

Độ bền là một thông số kỹ thuật quan trọng khi chọn SSD, không chỉ riêng những SSD cao cấp cho máy chủ doanh nghiệp, hệ thống lưu trữ lớn, mà nó cũng quan trọng trong việc lựa chọn SSD cho nhu cầu sử dụng cá nhân. Việc lựa chọn đúng độ bền SSD phù …

Độ bền SSD, lựa chọn nào để tối ưu chi phí tổng sở hữu (TCO) Xem thêm