LOADING...

Posts Tagged "no neutral"

2Th1

Công tắc thông minh 1 dây (phần 1). Đơn giản hay phức tạp ?

by Ngoc Tu

Công tắc thông minh 1 dây hay còn gọi là công tắc không dây trung tính là loại công tắc thông minh chỉ sử dụng dây pha nguồn và dây pha tải, đóng cắt dây pha tải mà không cần dùng đến dây trung tính nguồn. Thay thế hoàn toàn công tắc cơ truyền thống đối với các lưới điện chiếu sáng chỉ đi dây pha.

Đọc Tiếp