LOADING...

PRIVACY

Điều khoản sử dụng
Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt và sử dụng Makihome. Bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Điều khoản sử dụng này khi thực khi thực hiện các thao tác trên.

1. Giới thiệu về ứng dụng

Makihome là ứng dụng được sử dụng trong hệ thống SmartHome của Công ty TNHH Điện tử Makipos.

2. Quyền sở hữu ứng dụng

Ứng dụng này được phát triển và sở hữu bởi Makipos, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng dụng và các tài liệu hướng dẫn liên quan sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Makipos và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo
phân phối hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Makipos.

3. Tài khoản

Để sử dụng ứng dụng, bạn cần phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng kí.

4. Quyền truy cập và Thu thập thông tin

* Phạm vi thu thập thông tin: Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin Quý khách cung cấp cho chúng tôi để xác nhận tài khoản như tên tài khoản, email. Thông tin vị trí gần đúng của thiết bị

* Mục đích thu thập thông tin: Tất cả thông tin thu thập chỉ cho mục đích sử dụng app

* Ngoài ra khi sử dụng Ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn :

(1) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn.

(2) Sử dụng Bluetooth trên thiết bị của bạn.

(3) Sử dụngmáy ảnh phục vụ cho việc Scan QR code.

5. Cam kết bảo mật thông tin

Makipos sử dụng các phương thức truyền tin an toàn và mã hóa để truyền tải và lưu trữ dữ liệu. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào.

6. Phí và các khoản thu

Makipos cam kết không thu bất cứ khoản phí nào từ người dùng trên ứng dụng Makihome.