Cảm biến chuyển động không dây Bluetooth gắn tường

924,000 

– Phát hiện trạng thái chuyển động, tạo ngữ cảnh thông minh

– Tuổi thọ pin: 12 tháng